Tạo khổ giấy A4 trong Photoshop dễ dàng nhất

Trước hết để có thể tạo được một khổ giấy chuẩn thì người dùng cần nắm rõ các kích thước chuẩn của từng khổ giấy là bao nhiêu. Mỗi một khổ giấy sẽ có kích thước cm, pixel, hay mm riêng biệt.

Bước 1:

Tại giao diện trên Photoshop chúng ta nhấn vào nút File rồi chọn vào New để chọn đối tượng ảnh mới.

Bước 2:

Hiển thị giao diện để chúng ta lựa chọn tạo khung hình. Tại phần Preset bạn nhấn vào tấm xổ xuống để lựa chọn vào International Paper. Photoshop đã hỗ trợ sẵn các kích thước khổ giấy để người dùng sử dụng.

Bước 3:

Khi đó hiển thị bảng với phần Size là các khổ giấy được Photoshop hỗ trợ. Chẳng hạn bạn nhấn vào khổ giấy A4 để sử dụng.

Phần Width sẽ điền chiều rộng cho khổ giấy và phần Height điền chiều cao cho khổ giấy A4. Mặc định khổ giấy A4 được Photoshop cài đặt sẵn là 210 x 297mm. Nếu muốn đổi sang kiểu kích thước khác như cm hay inches thì nhấn vào kiểu kích thước ngay bên cạnh.

Bước 4:

Trong giao diện tạo khổ giấy phần Color Mode có 2 màu chuẩn gồm màu RBG là chuẩn màu thiết kế hiển thị trên màn hình, và màu CMYK là màu thiết kế trong in ấn. Như vậy nếu bạn muốn chọn màu để in ấn thì chọn CMYK.

Phần Resolution là chuẩn độ sắc nét của hình ảnh thiết kế. Cuối cùng nhấn OK để tạo khổ giấy A4 trên Photoshop.

Kết quả bạn được khổ giấy A4 trên Photoshop như hình.

 

Việc tạo khổ giấy A4 trên Photoshop rất đơn giản, nhưng với những người mới làm quen hay tự học Photoshop vẫn còn lúng túng khi thiết kế.Sau bài vết này đã giải quyết được vấn đề khó khăn của bạn

Trả lời